Ring ring
Dhe niki script cbox,baris ketiga dihapus trus dganti sing niki,kersane yen nulis pesan mboten reload